Aktuell info

2020-03-01
Dokumenten “Info till mäklare och köpare” och “Checklista säljare/köpare” har uppdaterats.
Se under fliken “Inför försäljning/köp”.

 

2019-05-01
Förbättrat bredband
Föreningen har ingått ett nytt avtal med A3 där hastigheten på bredbandet har höjts från 100/100 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s (även benämnt 1 Gigabit/s).
Mer info/tips under fliken “Fakta om föreningen” – “Bredband och IP-telefoni”.