Aktuell info

2019-03-15
Förbättrat bredband
Föreningen har förlängt bredbandsavtalet med A3 Allmänna IT och Telekomaktiebolaget (f.d. AllTele) med 60 månader. I det nya avtalet ökar hastigheten från 100/100 Mbit/s till 1 000/1 000 Mbit/s med oförändrad kostnad för föreningen. Inga kostnader tillkommer för medlemmarna.
Förändringen träder ikraft senare under våren.

Blanketten “info till mäklare och köpare” är uppdaterad
– se Inför försäljning/köp i menyn.