Aktuell info

Till våra medlemmar:
Om du vill ha föreningens medlemsinformation på mail, anmäl då din mailadress till:
 
brfsalabacke@blixtmail.se. 

 

2020-07-26 Checklistan för säljare är uppdaterad
Se under fliken “Inför försäljning/köp”

 

2020-07-07  för att kontakta Brf Salabacke kan nu formulär för meddelanden skickas
Formulären finns under flikarna “Kontakta oss” och “Felanmälan” 

 

2020-05-12  Information från styrelsen om föreningsstämman 2020
På grund av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig lag som gör att föreningsstämmor inte behöver genomföras senast 2020-06-30, utan att de kan hållas senast 2020-12-31.
Styrelsen för Brf Salabacke har beslutat att preliminärt hålla föreningsstämma 2020-09-24 under förutsättning att den kan genomföras på ett säkert sätt.
Kallelse till stämman kommer att ske i stadgeenlig tid.

 

2020-04-19
Bostadsrättsförsäkringen har uppdaterats.
Se under fliken “Fakta om föreningen – Försäkring”

 

2020-03-01
Dokumenten “Info till mäklare och köpare” och “Checklista säljare/köpare” har uppdaterats.
Se under fliken “Inför försäljning/köp”.

 

2019-05-01
Förbättrat bredband
Föreningen har ingått ett nytt avtal med A3 där hastigheten på bredbandet har höjts från 100/100 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s (även benämnt 1 Gigabit/s).
Mer info/tips under fliken “Fakta om föreningen” – “Bredband och IP-telefoni”.