Aktuell info

2019-09-23
Dokumentet “Info till mäklare och köpare” har uppdaterats.

 

2019-06-13
Tillägg på blanketten för information till säljare och köpare
– se under fliken “Inför försäljning/köp”.

 

2019-05-13
1.  Förändringar i styrelsen – se under fliken “Styrelsen”.
2.  NYHET – Årsredovisningen för 2018 finns under fliken “Årsredovisning”

 

2019-05-01
Förbättrat bredband
Föreningen har ingått ett nytt avtal med A3 där hastigheten på bredbandet har höjts från 100/100 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s (även benämnt 1 Gigabit/s).
Mer info/tips under fliken “Fakta om föreningen” – “Bredband och IP-telefoni”.