Aktuell info

Till våra medlemmar:
Om du vill ha föreningens medlemsinformation på mail, anmäl då din mailadress till:
 
brfsalabacke@blixtmail.se. 

 

HEMSIDAN uppdaterad senast med följande:

 

2020-12-20  följ länkarna
Information inför julen
Information om Hyressänkning    

 

2020-12-11  Blanketterna under fliken “Inför försäljning/köp” har uppdaterats

 

2020-10-26  ny styrelse valdes på Årsstämman 24 september och Årsredovisningen 2019 fastställdes
Se under flikarna “Styrelsen”  +  “Årsredovisning”

 

2020-07-07  för att kontakta Brf Salabacke kan nu formulär för meddelanden skickas
Formulären finns under flikarna “Kontakta oss” och “Felanmälan” 

 

2020-05-12  Information från styrelsen om föreningsstämman 2020
På grund av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig lag som gör att föreningsstämmor inte behöver genomföras senast 2020-06-30, utan att de kan hållas senast 2020-12-31.
Styrelsen för Brf Salabacke har beslutat att preliminärt hålla föreningsstämma 2020-09-24 under förutsättning att den kan genomföras på ett säkert sätt.
Kallelse till stämman kommer att ske i stadgeenlig tid.

 

2020-04-19
Bostadsrättsförsäkringen har uppdaterats.
Se under fliken “Fakta om föreningen – Försäkring”