Brf Salabacke

Föreningens fastighet är belägen i stadsdelen Salabackar i Uppsala kommun, 2 km öster om city, med stora grönområden strax utanför dörren och Gränbystadens galleria på kort promenadavstånd. 

Föreningen består av tre femvåningshus med tillsammans 72 lägenheter (tvåor, treor, fyror och femmor med uthyrningsrum) och ett gårdshus med tvättstugor, cykelrum, soprum och styrelserum. Husen blev färdiga för inflyttning 2003.

UL – Upplands lokaltrafik – har tät busstrafik och hållplatser både på Vaksalagatan och på Salabacksgatan. Till E4:an är det ca 1.500 meter.