Parkeringspolicy

Ansvarig för uthyrning av parkerings- och garageplatser är
Gunilla Lassbo, telefon 0739 283050.

 

Parkeringspolicy för Brf Salabacke 

Föreningen har 33 p-platser på parkeringen nedanför port 60. Samtliga har motorvärmaruttag. Dessutom finns 1 plats med motorvärmaruttag utanför övre garaget och 1 plats med motorvärmaruttag utanför nedre garaget.

2 platser (nr 17 och 18) är reserverade som gästparkeringsplatser. Se nedan.

I övre garaget finns 15 platser + 1 MC-plats. I nedre garaget finns 23 platser + 1 MC-plats. Totalt är det 38 garageplatser och 2 MC-platser som hyrs ut.

Grundprincipen är att alla lägenheter kan få hyra en p-plats eller en garageplats. Garageplats hyrs bara ut till boende i föreningen för sin egen eller sin leasade bil.
P-plats hyrs bara ut till boende i föreningen för parkering av sin egen eller sin leasade bil eller för tillfällig parkering av bil tillhörande släkting, vårdpersonal eller liknande.

Den som hyr en p-plats eller garageplats får i sin tur inte hyra ut den till någon annan.

Boende som har p-plats/garageplats, kan ställa sig i kö för att byta till annan plats.

När en plats blir ledig, erbjuds den platsen till den som står först i kön.

Vid köp av lägenhet får köparen hyra ledig plats om ingen annan står i kö. Är det fler köpare på gång, har den med tidigast tillträdesdatum företräde.

Om det inte finns någon ledig plats för nyinflyttad eller boende utan plats, får boende med fler platser avstå en av platserna. Om det är fler som har flera platser, får den som bedöms ha minst behov av sin extraplats avstå från den. I annat fall får lottning ske.


Parkering på gården är förbjuden!  
Det är endast tillåtet att lämna bilen på gården en kortare stund, ca 10 min., för i och urlastning.

Vänligen respektera detta då en parkerad bil omöjliggör infart för färdtjänst, övriga bilar och inte minst utryckningsfordon.

 

Till dig som har p-plats på föreningens uteparkering 

För att underlätta skötsel av buskar och gräs runt parkeringen ber vi dig att inte köra ända fram mot kantstenen utan att stanna ca 50 cm från den.

Det underlättar också vid in- och urkoppling av motorvärmare under vinterhalvåret.

Sladden till motorvärmaren får inte sitta kvar i stolpens eluttag när sladden inte är kopplad till bilen.