Vattenlarm

Föreningen har installerat vattenlarmet Dropp-Stop i diskbänksskåpen i alla lägenheter. Vattenlarmet varnar i ett tidigt skede vid läckage från kopplingar eller rörskarvar.

Hur fungerar det?
Larmet känner av fukten. Det ger ifrån sig ett inte allt för irriterande ljud som dock är omöjligt att missa. Dra i så fall ur kontakten från larmet. Försök att torka torrt och kontakta sedan någon av styrelseledamöterna
Lars Pettersson 0706 357621
Bertil Ellvén 0739 173512

OBS! Stäng av vattnet med avstängningsventilen vid akuta läckage! Det finns sådana i kök och badrum. Se även under Felanmälningar.

Tekniken bakom larmet är enkel. Det drivs av ett nio volts batteri. Testa även larmet genom att trycka på knappen på larmets ovansida.

Översyn bör ske en gång om året då man kollar och eventuellt byter batteri och ser till så att avkännarna fortfarande sitter/ligger på plats. Om batteriet är på väg att ta slut, finns en inbyggd batterivakt som slår larm genom att ge ifrån sig ett stötande ljud. Vid fuktlarm avges ett konstant ljud.