Soprum/Källsortering

Det finns två soprum i gårdshuset, ett vid var gavel. I varje soprum finns kärl för brännbart, komposterbart, pappersförpackningar, tidningar, batterier, ljuskällor, glasförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

Använd det andra soprummet om kärlen för någon fraktion i ett soprum skulle vara fulla.

Platta till förpackningarna och töm tidningskassarna så får mer plats.

Inga grovsopor får lämnas i soprummen, utan dessa lämnas vid återvinningscentraler enligt Uppsala Kommuns hemsida.