Reningssystem för värme- och vattenledningar

Föreningen har installerat ett reningssystem från Bauer Water Technology för ledningarna för värme och tappvatten. Systemet rengör de befintliga rörsystemen och alla ingående komponenter från utfällningar, avlagringar, biofilm, korrosionsrester och bakterier. Det görs helt utan kemiska tillsatser.

Effekten blir att vi slipper avlagringar med mera som sätter ner effekten i värmeledningar och element. För tappvattnet innebär det att kalkutfällningar reduceras och att kärvande kranar, dusch-, köks- och tvättställsblandare blir rengjorda och hålls rena.

Det enda vi lägenhetsinnehavare behöver göra är att låta termostaterna på alla element vara öppna till minst 1/3, d.v.s. att vredet minst ska stå på siffran 1. Detta för att cirkulationen och rengöringen ska fungera. Termostaterna får alltså inte stängas av helt och hållet. Däremot får de vid behov öppnas helt.

Om alla följer detta, kommer vi att kunna sänka uttemperaturen på vattnet till elementen utan att värmen i lägenheterna påverkas, samtidigt som vi kan minska värmekostnaderna. Det visar erfarenheterna från andra föreningar som installerat det här systemet.