Felanmälan hiss

Felanmälan av hiss görs till någon av styrelseledamöterna
Lars Pettersson 0706-357621
Bertil Ellvén 0739-173512
Hans Ferm 0708-262010
utom i akuta ärenden då anmälan görs med nödsignalen i hissen.