EL gemensam

I november 2016 gick föreningen över till så kallad gemensam el. Det innebar att elabonnemangen för de 72 lägenheterna sades upp och ersattes med 3 stycken gemensamma elabonnemang. Istället för att vi som tidigare fått elräkningen från respektive lägenhets elleverantör, har föreningen köpt in egna elmätare med fjärravläsning. Via Upplands Boservice får numera alla bostadsrättsinnehavare elräkningen på månadsavin för årsavgiften för lägenheten.

Det här innebär en besparing då samtliga lägenheters individuella nätavgifter har försvunnit. Utöver detta har föreningen också möjlighet att förhandla till sig ett lägre elpris då vi tillsammans blivit en storkund.

Utöver besparingen för varje lägenhet är det ingen förändring mot tidigare:

  • Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt.
  • Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin från Upplands Boservice.

OBS!
När någon flyttar, måste ni uppge er nya adress till Upplands Boservice, så att de kan skicka räkningen till er för de månader ni bott i lägenheten. Ni betalar er förbrukning i efterhand.