Andrahandsuthyrning av lägenhet

Brf Salabacke följer brf-lagen vad gäller andrahandsuthyrning av lägenhet. Brf tar ut avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrättshavaren med 10% av prisbasbeloppet per år (se §11 i föreningens stadgar).

Vid ansökan om andrahandsuthyrning ska blanketten “Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av lägenhet” lämnas till styrelsen i god tid före tänkt uthyrningsdatum.

Blanketten finns HÄR för utskrift.