Tilläggsförsäkring för bostadsrätt

I Brf Salabackes fastighetsförsäkring hos Protector Försäkring ingår en tilläggsförsäkring för bostadsrätt.
Den innebär att respektive medlem inte behöver ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

Föreningen har valt att teckna denna tilläggsförsäkring för att säkerställa att samtliga lägenheter är försäkrade för skador, som den enskilde medlemmen enligt lag och stadgar har ansvar för och som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet.

Självrisk för skada som täcks av tilläggsförsäkringen framgår av bifogat infoblad. Denna självrisk betalas av medlemmen.

OBS! Tilläggsförsäkringen ersätter INTE hemförsäkringen i valfritt försäkringsbolag. Hemförsäkringen ger skydd för det egna lösöret samt ansvars- och rättsskydd!