Parkering och garage

Till varje lägenhet finns möjlighet att hyra bilplats. Två garage med 39 bilplatser och 2 MC-platser finns i flygelhusens källarvåningar och utomhus finns 35 parkeringsplatser med motorvärmare.

Ansvarig för uthyrning av parkeringsplatser är Jina Majid, telefon 0762 975807.

Avgiftsbelagd gatuparkering finns på Salabacksgatans södra sida mellan Källparksgatan och Skomakargatan. Observera avstånd till utfart, busshållplats och övergångsställe.

Parkering på gården är förbjuden! Det är endast tillåtet att lämna bilen en kortare stund för i och urlastning ca 10 min.

Vänligen respektera detta då en parkerad bil omöjliggör infart för färdtjänst, övriga bilar och inte minst utryckningsfordon.

 

Gästparkering

Parkeringsplatserna nummer 17 och 18 är gästparkering för alla boende i vår förening. Det är enbart gäster till oss boende i Brf Salabacke som får nyttja dessa parkeringsplatser.

PARKIA Parkeringsbolag har satt upp en betalningsautomat i anslutning till platserna.
Betalning görs med mynt (1 kr, 5 kr eller 10 kr) eller att man laddar ned Easy Parks app till mobilen och betalar via den.

För att nyttja platserna behöver man ett parkeringstillstånd och betala en avgift på 5 kr per timme. Alla boende har 2 tillstånd per lägenhet.

Man kan inte boka in sig på parkeringsplatserna i förväg, utan är det ledigt är det bara att parkera, men kom ihåg att tillståndet som ni fått måste ligga synligt i framrutan.

Parkeringsplatserna får nyttjas alla dagar förutom om det snöar. Då används platserna för att lägga upp snö.

PARKIA har bevakning av P-platserna och om man inte har p-tillstånd + betalat avgiften kommer den som parkerat att bötfällas med 500 kronor.

 

Till dig som har p-plats på föreningens uteparkering 

För att underlätta skötsel av buskar och gräs runt parkeringen ber vi dig att inte köra ända fram mot kantstenen utan att stanna ca 50 cm från den.

Det underlättar också vid in- och urkoppling av motorvärmare under vinterhalvåret.

Sladden till motorvärmaren får inte sitta kvar i stolpens eluttag när sladden inte är kopplad till bilen.