Kostnad för plats för laddning av elbil/elhybridbil

Brf Salabacke har 12 platser för laddning av elbilar/elhybridbilar. 6 platser finns på parkeringen och 3 platser i vardera garaget. Laddning kan bara göras av den som hyr platsen.

Tills vidare kostar en laddplats:

  • på parkeringen 500 kr/mån inkl. el för laddning av en elhybridbil
    och 700 kr/mån inkl. el för laddning av en elbil.
  • i garage 1 000 kr/mån inkl. el för laddning av en elhybridbil och 1 200 kr/mån inkl. el för laddning av en elbil.

Någon gång under 2023 kommer nytt betalsätt att användas för debitering av använd el.

Därefter kommer den fasta avgiften för en plats för laddning av elbil/elhybridbil bli:

  • 900 kr/mån i garage. Därutöver kommer faktisk kostnad för använd el att tas ut.
  • 400 kr/mån på parkeringen. Därutöver kommer faktisk kostnad för använd el att tas ut.