Sidan uppdaterad 2018-07-07


 

Bostadsrättsföreningen Salabackes

Styrelse   2018 - 2019
 

Information/meddelanden kan lämnas till styrelsen i brevlådan i gårdshuset eller direkt till någon i styrelsen.

Ordförande

Lars Pettersson
Salabacksgatan 60

Mobil  0706-35 76 21
larserikp4@gmail.com

Fastighetsfrågor, lokalvård,
ekonomi, lägenhetsavtal, överlåtelser, felanmälningar

Sekreterare

Bertil Ellvén
Salabacksgatan 62

Mobil  0739-17 35 12
bertil@blixtmail.se

Administration, medlemsinfo, säkerhetsfrågor, namnskyltar,
hissar, garageportar, nycklar,
porttelefoner/portkoder

Ledamot

Anders Hedebrant
Salabacksgatan 62

Mobil  0709-65 14 21 
anders.hedebrant@telia.com

Bredband, IP-telefoni, kabel-TV

Ledamot

Pia Andersson
Salabacksgatan 72

Mobil  0704-44 79 56
picrisp@outlook.com

Ekonomi
 

Ledamot

Hans Ferm
Salabacksgatan 72

Mobil  0708-26 20 10
hansfermschakt@gmail.com

Soprum, avlopp, el, värme, vatten

Suppleant

Eva Rengren
Salabacksgatan 74

Mobil  0702-62 29 63
evarengren@gmail.com

Tvättstugorna

Suppleant

Jina Majid
Salabacksgatan 62

Mobil  0762-97 58 07
jinne_majee@hotmail.com

Garage- och parkeringsavtal

Revisor

Borevision

 

 

Revisor
suppleant

Borevision
 

 

 

Valberedning

sammankallande

Anne Gunnarsson
Salabacksgatan 72

Mobil  0735-77 06 03
 

 

Valberedning

Stefan Eriksson
Salabacksgatan 60

 Mobil  0761-35 62 24