Sidan uppdaterad 2018-07-07


 

Fakta om Brf Salabacke


Föreningen består av tre femvåningshus med tillsammans 72 lägenheter (tvåor, treor, fyror och femmor med uthyrningsrum) och ett gårdshus med tvättstugor, cykelrum, soprum och styrelserum.

 

 

Brandsläckare Bredband och IP-telefoni

Cyklar

EL (gemensam)
Försäkring Kabel-TV Kommunikationer Nycklar

Parkering och Garage

Portkoder och Porttelefon

Soprum och Källsortering

Trapphusen

Rapportering av incidenter Tvättstugor

Vattenlarm

Bord och stolar utlånas

 

 

Soprum/Källsortering
 

Det finns två soprum i gårdshuset, ett vid var gavel. I varje soprum finns kärl för brännbart, komposterbart, pappersförpackningar, tidningar, batterier, ljuskällor och elektronik, glasförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

 

Använd det andra soprummet om kärlen för någon fraktion i ett soprum skulle vara fulla.

 

Platta till förpackningarna och töm tidningskassarna så får mer plats.
 

Inga grovsopor får lämnas i soprummen, utan dessa lämnas vid återvinningscentraler enligt Uppsala Kommuns hemsida.
 

Upp
 

 

 

Tvättstugor


I gårdshuset finns två välutrustade tvättstugor. Den vänstra (tvättstuga 1) är utrustad för grovtvätt.

 

Bokning av tvättider sker genom att bokningscylindern placeras i bokningstavlan utanför tvättstugorna.

 

Om du inte börjat använda tvättstugan senast ½-timme efter utsatt starttid, kan annan boende utnyttja den tid som finns kvar.

 

Det är viktigt att ALLA städar tvättstugan efter sig.

 

Efter tvättning ska tvättmedelslådan rengöras och maskinen torkas av med fuktig trasa. Plåten i behållaren bakom tvättmaskinen ska rengöras från textilludd.


Efter varje torkomgång ska torktumlarens frontlucka öppnas och luddfiltret rengöras.


Om man under pågående tvättpass vill lämna tvättstugan, "låser" man genom att placera bokningscylindern i "tvättvakten".

 

OBS!  

En av våra tvättstugor är pälsdjursfri = "LILLA" tvättstugan som ligger till höger, d v s ner mot stan, i gårdshuset.

I vårt hus finns personer som är allergiska mot pälsdjur. Personer som utvecklar denna typ av allergier brukar ofta också utveckla andra allergier av skiftande slag.

När man tvättar textilier från ett "pälsdjurshem" stannar det under en tid kvar pälsdjursrester på olika ställen i tvättstugan, i tvättmaskiner, tumlare, torkskåp och på bänkar, vilket omöjliggör vistelse för pälsdjursallergiker.

Vi vädjar därför till alla som har eller umgås med pälsdjur att inte nyttja lilla tvättstugan utan i stället använda den stora.

Tack på förhand för din insats att underlätta för allergiker.

Upp

 

 

 

Kabel-TV

 

För kabel-TV har föreningen abonnemang med Com Hem AB där tjänsten "TiVo Mellan" ingår i årsavgiften för lägenheten.

 

Vid frågor, utökning av abonnemang eller fel kontakta Com Hems kundservice på telefon 90 222 eller besök deras hemsida.

 

Ansvarig i Brf Salabacke för avtalet med Com Hem AB är Anders Hedebrant, telefon  0709-65 14 21.


Upp

 

 

 

Bredband och IP-telefoni

 

Föreningen har avtal med bredbandsleverantören AllTele AB där varje lägenhet har en
trådlös router och bredband med kapaciteten 100/100 Mbit/s.

 

Felanmälan görs till AllTele AB, telefon 0770-250 550.

 

För mer information om AllTele besök deras hemsida.

 

Kostnaden för bredbandet och grundavgiften för IP-telefoni ingår i årsavgiften för lägenheten.

 

Ansvarig i Brf Salabacke för avtalet med AllTele AB är Anders Hedebrant, telefon  0709-65 14 21.


Upp

 

 

 

Nycklar


Föreningens nycklar och lås ingår i ett spärrat system. Vissa lås kan också öppnas med en s.k. tagg.

 

Trapphusen och soprummen kan låsas upp med nyckel, tagg eller portkod.

Cykelförråden, gårdshuset och garagedörren från Vaksalagatan kan låsas upp med nyckel eller tagg, men inte med portkod.

 

Beställning av lägenhetsnycklar eller taggar kan göras av

Bertil Ellvén, telefon 0739-17 35 12, som är nyckelansvarig i styrelsen.

 

OBS! Anmäl snarast ev. förlust av lägenhetsnyckel till Bertil Ellvén, telefon 0739-17 35 12.


För att kunna komma in i en lägenhet vid akuta situationer eller om någon förlorat sina nycklar har föreningen en huvudnyckel deponerad.

 

Styrelseledamöterna Bertil Ellvén och Lars Pettersson får beställa utryckning för användning av huvudnyckeln.


Upp

 

 

 

Portkoder / porttelefon


Varje trapphus har sin egen kod, men lägenhetsnycklarna och taggarna passar till alla portar. Portkoden är naturligtvis bara till för oss som bor i huset och ska inte lämnas ut till besökande, hantverkare, leverantörer, kompisar etc., som istället ska använda porttelefonen.

 

Från och med 2005-10-20 är alla portar tidsstyrda mellan 21.00 - 04.00, då man bara kommer in med egen nyckel eller genom att använda porttelefonen.


Släpp inte in personer som säger att de ska besöka någon i huset etc. Hänvisa dem att använda porttelefonen istället.


Det har förekommit att reklamutdelare ringt till boende i föreningen för att få reda på portkoderna. Lämna inte ut portkoden utan hänvisa sådana önskemål till styrelsen!


Uppmana era barn och ungdomar att inte visa kompisarna vilken kod man knappar in. 


Bakgrunden är att det har varit incidenter med obehöriga som fått kännedom om vår portkod och därmed haft tillträde till trapphusen.

 

För att öppna åt besökare som använder porttelefonen, svarar man i ansluten telefon (mobil eller fast) och trycker in knapp 5 några sekunder. Porten kan då öppnas av besökaren och man kan lägga på luren.

 

Vid nummerbyte av ansluten telefon eller felanmälan, kontakta Bertil Ellvén, telefon  0739-17 35 12.

 

Upp

 

 

 

Rapportering av incidenter


Vi är tacksamma för att snabbt få information om inträffade händelser, skadegörelse eller liknande.

 

Kontakta Bertil Ellvén i 62:an, telefon 0739-17 35 12, e-post bertil@blixtmail.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i gårdshuset.


Se till att ytterdörrar går i lås och att garageportarna stängs så att inte obehöriga kan slinka in. Flera källardörrar har varit utsatta för inbrottsförsök.

 

Upp

 

 

 

Cyklar och mopeder


På gården finns cykelställ mellan portarna 60 och 62, vid portarna 68, 72 och 74.
 

I gårdshuset finns två cykelrum.

 

Upp

 

 

 

Parkeringsplatser


Till varje lägenhet finns möjlighet att hyra bilplats. Två garage med 39 bilplatser och 2 MC-platser finns i flygelhusens källarvåningar och utomhus finns 34 parkeringsplatser med motorvärmare.

 

Ansvarig för uthyrning av parkeringsplatser är Jina Majid, telefon 0762-97 58 07.


Gatuparkering är tillåten på Salabacksgatans södra sida mellan Källparksgatan och Skomakargatan. Observera avstånd till utfart, busshållplats och övergångsställe.


Parkering på gården är förbjuden! Det är endast tillåtet att lämna bilen en kortare stund för i och urlastning ca 10 min.

Vänligen respektera detta då en parkerad bil omöjliggör infart för färdtjänst, övriga bilar och inte minst utryckningsfordon.

 

Styrelsen har beslutat att göra parkeringsplatserna 17 och 18 till gästparkering för alla boende i vår förening. Mer info HÄR

 

Batterier till fjärrkontroll till garageport finns att köpa hos

Bertil Ellvén i 62:an till en kostnad av 25 kronor/st. Telefon 0739-17 35 12.


Till er som har p-plats på föreningens uteparkering
 
För att underlätta skötsel av buskar och gräs runt parkeringen ber vi er att inte köra ända fram mot kantstenen utan att stanna ca 50 cm från den.

Det underlättar också vid in- och urkoppling av motorvärmare under vinterhalvåret.

Sladden till motorvärmaren får inte sitta kvar i stolpens eluttag när sladden inte är kopplad till bilen.

Upp

 

 

 

Brandsläckare


I garagen och i gårdshuset finns brandsläckare.

 

Upp

 

 

 

Kommunikationer


Upplands lokaltrafik UL har tät busstrafik och hållplatser både på Vaksalagatan och på Salabacksgatan. Till E4 är det ca 1.500 m.

 

Upp

 

 

 

Bord


Föreningen har 8 stycken fällbara bord samt 10 fällbara stolar som medlemmarna kan få låna vid fester, middagar etc.

Kontakta någon i styrelsen.

 

Upp

 

 

 

Trapphusen

 

Undvik att förvara saker i trapphusen.

Det är särskilt viktigt att inte förvara saker som brinner lätt, t ex plastbollar (som dessutom kan avge giftig rök), skor, stövlar, barnvagnar eller dylikt.

Skrymmande saker, som kan försvåra utrymning vid brand eller liknande, ska heller inte förvaras där.

Använd källarförråden och förstås de barnvagnsförråd som finns i varje trapphus.

 

Upp

 

 

 

Vattenlarmet Dropp-Stop 500

 

Föreningen har installerat vattenlarmet Dropp-Stop 500 i diskbänksskåpen i alla lägenheter.

Vattenlarmet varnar i ett tidigt skede vid läckage från kopplingar eller rörskarvar.

 

Hur fungerar det?

Larmet känner av fukten. Det ger ifrån sig ett inte allt för irriterande ljud som dock är omöjligt att missa. Dra i så fall ur kontakten från larmet. Försök att torka torrt och kontakta sedan någon av styrelseledamöterna

Lars Pettersson 0706-35 76 21

Bertil Ellvén 0739-17 35 12.

 

OBS! Stäng av vatten med avstängningsventilen vid akuta läckage! Det finns sådana i kök och badrum.

Se även under Felanmälningar.

 

Tekniken bakom larmet är enkel. Det drivs av ett nio volts batteri. Testa även larmet genom att trycka på knappen på larmets ovansida.

 

Översyn bör ske vartannat år då man kollar av och eventuellt byter batteri och ser till så att avkännarna fortfarande sitter/ligger på plats. Om batteriet är på väg att ta slut, finns en inbyggd batterivakt som slår larm genom att ge ifrån sig ett stötande ljud. Vid fuktlarm avges ett konstant ljud.

 

Se även www.droppteknik.se.

 

Upp

 

 

 

Försäkring (tilläggsförsäkring för bostadsrätt)

 

I Brf Salabackes fastighetsförsäkring hos Protector Försäkring ingår en tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Den innebär att respektive medlem inte behöver ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

 

Föreningen har valt att teckna denna tilläggsförsäkring för att säkerställa att samtliga lägenheter är försäkrade för skador, som den enskilde medlemmen enligt lag och stadgar har ansvar för och som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet.

 

Självrisk för skada som täcks av tilläggsförsäkringen framgår av bifogat infoblad. Denna självrisk betalas av medlemmen.

 

OBS! Tilläggsförsäkringen ersätter INTE hemförsäkringen i valfritt försäkringsbolag. Hemförsäkringen ger skydd för det egna lösöret samt ansvars- och rättsskydd!

 

 

Upp

 

 

 

EL gemensam

 

Föreningen har i november 2016 övergått till s.k. gemensam el. Det innebär att elabonnemangen för de 72 lägenheterna har sagts upp och ersatts med 3 st. gemensamma elabonnemang. Istället för att vi som tidigare fått elräkningen från resp. lägenhets elleverantör, har vi köpt in egna elmätare med fjärravläsning. Via Upplands Boservice får vi nu elräkningen på månadsavin för årsavgiften för lägenheten.

 

Det här innebär en besparing då samtliga lägenheters individuella nätavgifter försvinner. Utöver detta har föreningen också möjlighet att förhandla till sig ett lägre elpris då vi tillsammans blir en storkund.

 

Utöver besparingen för varje lägenhet blir det ingen förändring mot tidigare:

 

- Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt.

 

- Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin från Upplands Boservice.

 

Mer info HÄR

 

 

Upp